Kancelaria radcy prawnego Małgorzata Smolińska

Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzaty Smolińskiej założona w 2008 r. przez radcę prawnego Małgorzatę Smolińską.

Radca prawny Małgorzata Smolińska od 2000 r. zdobywała doświadczenie, współpracując z jednostkami samorządu terytorialnego oraz firmami realizującymi projekty inwestycyjne (autostrady, sieci ciepłownicze, elektroenergetyczne), a także reprezentując swoich mocodawców podczas negocjacji handlowych oraz sporów sądowych.

Od 2004 r. we współpracy z biurem eurodeputowanego prof. Jerzego Buzka zdobywała doświadczenie uczestnicząc w pracach zespołu przygotowującego materiały dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Nauki Parlamentu Europejskiego oraz prowadząc bieżącą obsługę prawną biura, w tym w zakresie spraw związanych z energetyką.

W latach 2008-2009 uczestniczyła w realizowanym przez Spółkę ograniczoną odpowiedzialnością Alpine Green Energia projekcie budowy farm wiatrowych .

Od listopada 2008 r. jest konsultantem z Jacobs Polska Sp. z o.o. , firmy inżyniersko-konsultingowej, specjalizującej się między innymi w postępowaniach środowiskowych ( Spółka jest doradcą inicjatywy JASPERS) oraz przygotowującej i weryfikującej wnioski o dofinansowanie unijne dla projektów inwestycyjnych ( drogi, koleje, kanalizacja, infrastruktura przemysłowa np. instalacje gazowe).

Od grudnia 2008r prowadzi obsługę prawną Elbest Sp. z o.o. z siedzibą w Rogowcu, koordynując z ramienia Spółki między innymi program konsolidacji działalności ochroniarskiej, hotelarskiej i serwisowej w ramach Grupy Kapitałowej PGE (transakcje typu M&A, negocjacje umów gwarancyjnych ).

W marcu 2010 roku została powołana przez Premiera Waldemara Pawlaka w skład komisji prawnej Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji, przy czym jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień prawnych związanych z czystymi technologiami węglowymi, w tym CCS (analiza regulacji prawnych dotyczących postępowań administracyjnych, których przeprowadzenie będzie wymagane w trakcie realizacji projektu CCS w zakresie transportu i składowania dwutlenku węgla , analiza procedur administracyjnych ( w szczególności środowiskowych), jakie należy przeprowadzić dla uzyskania lub „uzupełnienia” decyzji o pozwoleniu na budowę obiektu energetycznego spalania o nominalnej mocy elektrycznej na wyjściu co najmniej 300 megawatów (w związku z brzmieniem art. 33 CCS) , analiza rynku dostępności potencjalnych usług w zakresie komponentu transportu podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji do wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2 „) oraz doradza jednostkom samorządu terytorialnego w realizowanych przez nie projektach inwestycyjnych.