Aleksandra Rybak - aplikant radcowski

Aleksandra Rybak studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest aplikantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Jej główną specjalnością jest prawo korporacyjne, transakcje fuzji i przejęć, prawo pracy oraz postępowanie sądowe.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w sprawach korporacyjnych, w tym udział w badaniach due diligence, przygotowanie opinii prawnych, bieżącą obsługę prawną polskich podmiotów gospodarczych, w tym m.in. tworzenie spółek kapitałowych, zmiany struktury udziałowej, przygotowywanie dokumentów korporacyjnych oraz pism w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

SPECJALIZACJE: prawo korporacyjne, postępowanie sądowe i arbitrażowe, prawo pracy.

KONTAKT: e-mail: a.rybak@lexsmt.com tel. +48-508-121-053.