Aneta Worwąg - aplikant radcowski

Aneta Worwąg studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest aplikantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Jej główną specjalnością jest prawo rodzinne, prawo pracy oraz postępowanie sądowe.

Aneta Worwąg uczestniczy w bieżącej obsłudze klientów indywidualnych. Uczestniczy w projektach związanych z różnymi dziedzinami prawa, między innymi prawa korporacyjnego, prawa pracy i prawa rodzinnego.

SPECJALIZACJE: prawo korporacyjne, prawo rodzinne, prawo pracy.

KONTAKT: e-mail: a.worwag@lexsmt.com tel. +48-505-581-788.