Małgorzata Smolińska – partner, radca prawny

Małgorzata Smolińska jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W marcu 2010 roku została powołana przez Premiera Waldemara Pawlaka w skład komisji prawnej Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji, przy czym jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień prawnych związanych z czystymi technologiami węglowymi, w tym CCS. Jej główną specjalnością jest doradztwo prawne podmiotom gospodarczym w szerokim spectrum ich działalności operacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa energetycznego. Małgorzata Smolińska specjalizuje się w prawnych aspektach regulowanej działalności gospodarczej, w szczególności energetyki (w tym odnawialnych źródeł energii). Doradza spółkom z sektora energetycznego w zakresie prawa spółek, prawa energetycznego, inwestycji typu greenfield, zagospodarowania przestrzennego oraz ochrony środowiska.

SPECJALIZACJE: energetyka, nieruchomości, prawo korporacyjne, fuzje i przejęcia (M&A)

KONTAKT: e-mail: m.smolinska@lexsmt.com tel. +48-607-279-948.