Pamela Krygier – aplikant radcowski

Pamela Krygier studia prawnicze ukończyła na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jest aplikantem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. Jej główną specjalnością jest prawo korporacyjne, rodzinne, prawo pracy oraz postępowanie sądowe.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje doradztwo w sprawach korporacyjnych, przygotowanie opinii prawnych oraz bieżącą obsługę prawną polskich podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych, również w sprawach karnych.

SPECJALIZACJE: prawo korporacyjne, prawo karne, postępowanie sądowe i arbitrażowe, prawo rodzinne, prawo pracy.

KONTAKT: e-mail: p.krygier@lexsmt.com tel. +48-660-780-817.