Mirosław Poremba – radca prawny

Radca prawny Mirosław Poremba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a następnie studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W 2011 roku ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. Od grudnia 2011 r. prowadzi własną kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Częstochowie i zajmuje się stałą obsługą podmiotów gospodarczych a także osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

W ramach swoich zainteresowań od kilku lat prowadzi szkolenia z tematyki poświęconej m.in. funkcjonowaniu organów spółek kapitałowych oraz odpowiedzialności członków zarządu.

SPECJALIZACJE: zagadnienia dotyczące spółek prawa handlowego, w szczególności dotyczące funkcjonowania organów spółek kapitałowych, odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych a także dokumentacji korporacyjnej. Dodatkowo specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń o zapłatę w postępowaniu sądowym. Ponadto zajmuje się prowadzeniem postępowań sądowych oraz doradztwem i bieżącą obsługą w sprawach z zakresu prawa cywilnego (w tym prawa rodzinnego) i prawa gospodarczego.

KONTAKT: e-mail: mporembaprawo@op.pl tel. +48-512-103-793.